ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สิทธิบัตร ม.เกษตร สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ (Cordythai for HIM) และสูตรสำหรับสุภาพสตรี (Cordythai for HER)สายด่วนโทร Tel : 089-770-4429 หรือ Line @cordythaishop ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI งานวิจัย มาตรฐานระดับสากล


ถั่งเช่ากับระบบสืบพันธุ์

เสริมสมรรถภาพทางเพศและการทำงานของระบบสืบพันธุ์
ถั่งเช่าได้ถูกใช้ในการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศทั้งในเพศหญิงและชายในประเทศจีนมานับพันปีแล้วจนได้สมญาว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรเสริมสมรรถภาพทางเพศ

ความรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนเพศชาย (testosterone)

การสังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจน (คือ กลุ่มของสเตียรอยด์ฮอร์โมนในเพศหญิง) เริ่มจากการเปลี่ยนคอเรสเตอรอล เป็น pregnenolone ด้วยเอนไซม์ cytochrome P450 side-chaincleavage (P450scc) ภายในไมโตคอนเดรีย ซึ่งการส่งผ่านข้ามเยื่อหุ้มไมโตคอนเดรียต้องอาศัยโปรตีนตัวพาที่สำคัญคือ steroidogenic acute regulatory protein (StAR) และจัดเป็นขั้นตอนกำหนดอัตรา (rate-limiting step) ของกระบวนการสังเคราะห์เอสโตรเจนจากนั้น pregnenolone จะถูกเปลี่ยนเป็น dehydroepiandrosterone (DHEA) ต่อมา DHEA จะถูกเปลี่ยนเป็น testosterone ตามลำดับสุดท้ายเอนไซม์ aromatase จะทำการเปลี่ยน testosterone กลับไปเป็นเอสโตรเจน ดังนั้นการพบเอนไซม์ aromatase และ P450scc จึงบ่งชี้ว่ามีการสังเคราะห์เอสโตรเจนขึ้นภายในเซลล์นั้นๆ

ถั่งเช่ากับปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
การวิเคราะห์เบื้องต้นในหนูทดลองที่กินถั่งเช่าพบว่าเป็นผลจากสารที่มีฤทธิ์คล้ายสเตียรอยด์ แต่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Wan และคณะ 1988) การทดลองในคนให้ผลเช่นเดียวกับหนูคือสามารถแก้ไขปัญหาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

ในการทดลองของ Yang และคณะ (1995) พบว่าค่า 17-keto-steroid (17-KS เป็นผลผลิตที่เกิดจากเมตาบอลิซึมของฮอร์โมน testosterone) อาทิเช่น Androsterone

Epiandrosterone, Dehydroepiandrosterone, Etiocholanolone, 11-keto-androsterone, 11-keto-etiocholanolone, 11-hydroxy-androsterone, 11-hydroxy-etiocholanolone ซึ่งในปัสสาวะของผู้ชายนั้นประมาณ 2/3 ของสารในกลุ่ม 17-KS มาจากต่อมหมวกไต ส่วนที่เหลือมาจากอัณฑะ สำหรับผู้หญิงเกือบทั้งหมดมาจากต่อมหมวกไต ซึ่งกลุ่มที่รับประทานถั่งเช่าจะมีสารเหล่านี้ปนออกมาในปัสสาวะลดลงภายในเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทานถั่งเช่า

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าถั่งเช่าอาจมีผลต่อความต้องการทางเพศของคน โดยการทำงานของระบบสืบพันธุ์ผ่านโดยตรงที่อวัยวะเพศหรือคู่ขนานกับผลจากการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศที่เกิดขึ้นใน Hypothalamic-Pituitary-Adrenal/Gonadal Axis (Zhu และคณะ 1998)

การศึกษาเกี่ยวกับถั่งเช่ากับสมรรถนะทางเพศของหนูที่ทำหมันแล้ว โดยการวัดการตั้งตรงของอวัยวะเพศผู้ การขึ้นคร่อมและเวลาในการหลั่งอสุจิ พบว่าถั่งเช่ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้อวัยวะเพศแข็งตัวเร็วขึ้น และการขึ้นคร่อมนานขึ้น จึงช่วยปรับปรุงสมรรถนะทางเพศได้ (Ji และคณะ 2009)

เนื่องจากถั่งเช่าประกอบไปด้วยกรดอะมิโน วิตามิน ธาตุสังกะสีและธาตุอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งจากผลการทดลองได้ยืนยันว่า ทำให้อัตราการรอดตายของตัวอสุจิเพิ่มขึ้น (Guo 1986)

ในการศึกษาที่ทำในประเทศจีนแยกกัน 3 การทดลอง กับผู้ป่วย 756 คน ที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยให้ผู้ป่วยกินยาหลอกเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับถั่งเช่า 3 กรัมต่อวันเป็นเวลา 40 วัน พบว่า 64.8% ของผู้ป่วยที่ได้รับถั่งเช่า มีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกดีขึ้นเพียง 23.8%

ในอีกหนึ่งการศึกษากับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีปัญหาความต้องการทางเพศลดลง มีอาการกามตายด้าน และความผิดปกติทางเพศอื่นๆ โดยให้คนไข้รับประทานถั่งเช่า 3 กรัมต่อวันเป็นเวลา 40 วัน ผลปรากฏว่าในคนไข้เพศชายส่วนใหญ่มีการตรวจพบจำนวนการอยู่รอดของตัวอสุจิเพิ่มขึ้นและตัวอสุจิที่ผิดปกติมีจำนวนลดลง นอกจากนี้ยังพบว่ามีสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น ส่วนในคนไข้เพศหญิงส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาของระดูขาวลดลงประจำเดือนมาเป็นปกติ และสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นเช่นกัน (Zhu และคณะ 1998) ถั่งเช่าจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาความผิดปกติด้านสมรรถภาพทางเพศและความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ทั้งในเพศชายและหญิง ดังนั้นถั่งเช่าจึงเหมาะสมสำหรับผู้มีบุตรยาก และยังช่วยให้กระบวนการตอบสนองทางเพศตามธรรมชาติทำงานได้ดีขึ้น ไม่ใช่การกระตุ้นแบบผิดธรรมชาติที่ให้ผลเร็วทันใจที่มักมีผลข้างเคียงอย่าง เช่น อาการเห็นเป็นสีฟ้าในยาแผนปัจจุบัน (blue vision เป็นผลข้างเคียงในผู้ที่รับประทาน sildenafil หรือยาในกลุ่มใกล้เคียง)

ถั่งเช่าสามารถกระตุ้นให้เซลล์ granulosa-lutein ผลิต 17β-estradiol (17 β-estradiol คือเอสโตรเจนที่สำคัญที่สุดในผู้หญิง) โดยเพิ่มการควบคุมต่อการแสดงออกของ Steroidogenic acute regulatory protein (StAR : โปรตีนที่รับผิดชอบต่อการควบคุมการสังเคราะห์ฮอร์โมน) และเอนไซม์ aromatase (หากเอนไซม์ aromatase มากขึ้นหมายถึงการแปรสภาพฮอร์โมนเพศชายไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงมากขึ้น) (Huang และคณะ 2004a) ถั่งเช่าสามารถกระตุ้นการสังเคราะห์ฮอร์โมน ในหนูเมาส์ที่เป็นมะเร็งลูกอัณฑะชนิด MA-10 โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของ StAR (Huang และคณะ 2001a) ซึ่งเกิดขึ้นจากโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้ (F1) และโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้น้อยและส่วนของโปรตีน (F3) ซึ่งสกัดได้จากถั่งเช่าเป็นตัวกระตุ้น (Huang และคณะ 2001b)

ต่อมา Hsu และคณะ (2003b) ได้แสดงให้เห็นว่าถั่งเช่าช่วยยับยั้งกิจกรรมของ cytochrome P450 SCC ที่จะลดการผลิตฮอร์โมนเพศชายโดยฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิกโกนาโดโทรฟินในเซลล์เลย์ดิก (Leydig cell เป็นเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเพศผู้ในหนูทดลอง) ซึ่ง Hsu และคณะ (2003a) พบว่าสารสกัดจากถั่งเช่ามีความสามารถในการกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพศชายทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง กิจกรรมการสร้างฮอร์โมนพบได้ทั้งในหนูที่อายุน้อยและหนูที่เจริญพันธุ์แล้วหลังจากการให้กินถั่งเช่าในอัตรา 0.02 หรือ 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กรัม นาน 7 วัน (Huang และคณะ 2004c)

ถั่งเช่ากับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์

ฮอร์โมนเพศชายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาของตัวอสุจิ ปกติมันเป็นตัวกระตุ้นยีนในเซลล์ Sertoil (ทำหน้าที่เลี้ยง sperm หรือ อสุจิโดยการสร้างฮอร์โมนและปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโต) ที่สนับสนุนการเปลี่ยนรูปจาก spermatogonia ไปเป็นอสุจิ ถั่งเช่าได้รับการยอมรับตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทางเพศในมนุษย์ มีรายงานการใช้ถั่งเช่าในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และฟื้นฟูการทำงานของระบบสืบพันธุ์บกพร่องทั้งเพศชายและเพศหญิงในมนุษย์ (Zhu และคณะ 1998) ซึ่งผลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยฮอร์โมนเพศชายในกระแสเลือดผ่านการนำส่งสัญญาณระดับเซลล์ cAMP (adenosine monophosphate) โดยมีโปรตีน kinase เป็นตัวกลางในการรับและส่งสัญญาณ (Hsu และคณะ 2003a) เส้นใยของถั่งเช่าจากการเพาะเลี้ยงที่สกัดโดยใช้น้ำได้โปรตีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ และโพลีแซคคาร์ไรด์ เป็นส่วนที่ช่วยให้ระดับฮอร์โมน เพศชายในหนูเพิ่มขึ้น (Hsu และคณะ 2003b; Huang และคณะ 2004) โปรตีนในถั่งเช่าจะช่วยทำให้ความดันโลหิตลดลงและกล้ามเนื้อเรียบของผนังหลอดเลือดผ่อนคลาย (vasorelaxant) โดยการกระตุ้นจากสารไนตริกออกไซด์ (Chiou และคณะ 2000) โปรตีนนี้อาจช่วยให้เลือดถูกกักไว้ที่อวัยวะเพศชายทำให้ยืดเวลาการแข็งตัว จึงช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ดีขึ้น (Drewes และคณะ 2003)

ที่มา : หนังสือถั่งเช่า สุดยอดยาอายุวัฒนะ
ปรึกษาขนาดการรับประทานถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI
โทร : 089-770-4429
084-109-5666
line @cordythaishop    Add Friends