ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย สิทธิบัตร ม.เกษตร สูตรสำหรับสุภาพบุรุษ (Cordythai for HIM) และสูตรสำหรับสุภาพสตรี (Cordythai for HER)สายด่วนโทร Tel : 089-770-4429 หรือ Line @cordythaishop ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI งานวิจัย มาตรฐานระดับสากล


ถั่งเช่ากับโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง
มะเร็ง หรือทางการแพทย์เรียกว่า เนื้องอกร้าย (malignant tumor) เป็นกลุ่มของโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติคือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริญเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้องอกร้าย และมีศักยภาพในการรุกรานเซลล์ที่อยู่ข้างเคียง มะเร็งอาจแพร่กระจายไปสู่อวัยวะส่วนที่อยู่ห่างไกลได้โดยแพร่ไปกับระบบน้ำเหลืองหรือกระแสเลือด อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเนื้องอกทุกชนิดจะต้องเป็นมะเร็ง เพราะเนื้องอกชนิดไม่ร้ายจะไม่ลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงและไม่กระจายไปทั่วร่างกาย อาการแสดงออกของโรคมะเร็งที่เป็นไปได้ รวมถึงการมีก้อนเนื้อเกิดใหม่ มีเลือดออกผิดปกติ มีการไอเรื้อรัง การสูญเสียน้ำหนักโดยอธิบายไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงในการขับถ่ายของลำไส้และอื่นๆ (อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาอื่นๆ ได้เช่นกัน) ปัจจุบันมีมะเร็งที่ส่งผลต่อมนุษย์ที่ทราบแล้วกว่า 100 ชนิด โรคมะเร็งเป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่สองที่คร่าชีวิตคนทั่วโลก (Xiao และ Zhong 2007) ในปี พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 66,000 ราย โดยในผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด 5,535 ราย รองลงมาคือโรคมะเร็งตับ ส่วนผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด 1,484 ราย รองลงมาคือ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม

สาเหตุของมะเร็งนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น มีหลายปัจจัยที่ทราบแล้วว่าเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้แก่ การสูบบุหรี่ (อัตราการตาย 22%) ปัจจัยด้านอาหาร การไม่ออกกำลังกาย โรคอ้วน และการดื่มแอลกอฮอล์ (อัตราการตายรวมกัน 10%) นอกเหนือจากนั้นเป็นการติดเชื้อบางอย่าง การสัมผัสรังสีและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเกือบ 20% ของโรคมะเร็งเกิดจากการติดเชื้อ เช่น โรคตับอักเสบจากไวรัสชนิดบี ไวรัสชนิดซี และไวรัสชนิด papillomavirus โดยทั่วไปก่อนที่มะเร็งจะพัฒนาขึ้น การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของยีนจะเกิดขึ้นก่อน ประมาณ 5-10% ของมะเร็งเกิดจากการติดเชื้อทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้ยีนเสียหายโดยตรง หรืออาจประกอบกับความบกพร่องทางพันธุกรรม ที่มีอยู่เดิมในเซลล์ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้

ในปัจจุบันการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ มีวิธีการที่เป็นหลักการสำคัญอยู่ 4 วิธี คือ การผ่าตัด การใช้ยาเคมีบำบัด การใช้รังสีรักษาและการเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (ซึ่งวิธีหลังสุดนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง) เนื่องจากข้อจำกัดของการผ่าตัด และผลข้างเคียงจากรังสีรักษาและเคมีบำบัด ทำให้มีความสนใจในการพัฒนายาต้านมะเร็งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถั่งเช่าไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติหรือการเพาะเลี้ยงล้วนมีกิจกรรมต้านโรคมะเร็งต่างๆ ผ่านหลายวิธีการ (Feng และคณะ 2008 ; Zhou และคณะ 2009 a)

การป้องกันผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา

ถั่งเช่ากับคีโม
ในความเป็นจริงแล้ว ความรู้ที่ว่าถั่งเช่า มีประสิทธิภาพในการต้านโรคมะเร็งนั้นเป็นที่ทราบกันในประเทศทางตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เพราะมีการรับประทานถั่งเช่าและเห็ดอื่นๆ กันอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอันเป็นทางเลือกในการรักษาเพราะมีสารโพลีแซคคาไรด์ ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นนี้ สามารถลดความรุนแรงและลดเวลาที่เกิดผลข้างเคียงอันเกิดจากการรักษาทางเคมีหรือฉายรังสี (Wang และคณะ 2001) (Xu และคณะ 1988)

ถั่งเช่าช่วยลดข้อจำกัดของเคมีบำบัดและรังสีรักษา
ผลรับที่สำคัญที่สุดจากการรักษาโรคมะเร็งโดยยาเคมีก็คือ การทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคนไข้นั้นเอง คนไข้ที่รักษาโดยยาเคมีจะได้รับการตรวจเช็คเม็ดเลือดขาว ในช่วงที่ทำการรักษาปริมาณยาเคมีที่จะให้คนไข้ และโปรแกรมการให้ยาเคมีจะถูกปรับเพื่อให้คนไข้มีโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอ เพื่อที่จะรับยาเคมีที่เป็นพิษในครั้งถัดไปได้อีก และหวังว่ายาเคมีจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้เร็วกว่าเซลล์ปกติ โดยปกติเม็ดเลือดขาวจะมีความอ่อนแอต่อยาเคมีที่ใช้รักษาโรคมะเร็งโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวจะตายเร็วกว่าเซลล์อื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อเยื่อที่ยังเป็นปกติอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลง เนื่องจากเม็ดเลือดขาวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

หากคนไข้มีภูมิคุ้มกันที่ดี จะทำให้อัตราการใช้ยาเคมีเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการรักษาจะลดลง ซึ่งหมายถึงการรักษาทางเคมีเพิ่มประสิทธิผลขึ้น นี่คือเหตุผลที่ถั่งเช่าสามารถใช้เป็นตัวช่วยทำให้การรักษาโรคมะเร็งเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

การที่ถั่งเช่าช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาโดยเคมีบำบัดและฉายแสง ก็เนื่องมาจากความแข็งแรงของคนไข้ที่เมื่อบริโภคถั่งเช่าแล้วจะช่วยกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนไข้ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีเดียวกันแต่ไม่ได้รับถั่งเช่า

ในการทดสอบ ให้หนูที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง กินถั่งเช่าสกัดด้วยน้ำร้อนใน อัตรา 50 มก./กก./วัน พบว่าอายุของหนูยืนยาวขึ้น นอกจากนั้นหนูที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกลุ่มที่ได้รับการรักษาทางเคมีโดยใช้ยา cyclophosphamide และถั่งเช่าปรากฏว่าผลของการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันมิได้ลดลง ต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวัดจากการตอบสนองต่อค่า IgM และ IgG (immunoglobulin มีทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ทำหน้าที่จับติดกับ antigen แล้วทำลายด้วยวิธีต่างๆ ที่สลับซับซ้อน) ส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะอยู่ในร่างกายไปตลอดชีวิต เพราะมีเซลล์ที่แปรสภาพเป็นเซลล์ความจำ ทำหน้าที่จำเชื้อที่เคยพบแล้ว เมื่อเชื้อชนิดเดิมเข้าสู่ร่างกายอีกครั้ง เซลล์ความจำก็จะระดมกำลังพลเพื่อสร้าง immunoglobulin ออกมาในปริมาณมากทันทีภายในสัปดาห์แรกที่ติดเชื้อ จึงสามารถกำจัดเชื้อโรคออกไปโดยไม่ทันก่อโรค

ที่มา : หนังสือถั่งเช่า สุดยอดยาอายุวัฒนะ
ปรึกษาขนาดการรับประทานถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย CORDYTHAI
โทร : 089-770-4429
084-109-5666
line @cordythaishop    Add Friends